ГОТУЄМОСЬ ДО

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

 

Зовнішнє  незалежне  оцінювання-  процес  визначення  рівня  навчальних

досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів(ЗНЗ) установами, що не залежать від загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. В Україні такими установами є Український центр оцінювання якості освіти(УЦОЯО) та дев’ять регіональних  центрів.

Запровадження ЗНО відбувається з метою забезпечення конституційних прав громадян  на  рівний  доступ  до  якісної  освіти,  утвердження справедливості  в державі, сприяння інтеграції України в європейський освітній простір.

Дане оцінювання є:

•  зовнішнім, оскільки процедура відбувається на базі спеціально підготовлених пунктів тестування і виключає можливість оцінювання навчальних досягнень учнів у своєму навчальному закладі;

•  незалежним, бо здійснюється організацією, яка не залежить і не підпорядкована ЗНЗ і ВНЗ, хоч тісно співпрацює з ними;

•  об'єктивним, оскільки ставить однакові вимоги та забезпечує рівні умови всім учасникам в Україні;

•  прозорим, бо забезпечує можливість спостереження з боку громадськості за дотриманням усієї процедури;

•  шансом для учнів при вступі до вищого навчального закладу.

 

Чому інструментом ЗНО є тест?

Тести мають суттєві переваги над іншими інструментами перевірки знань, умінь та навичок школярів:

•  вони високо технологічні, можуть розроблятися, проводитися і перевірятися з використанням комп'ютерної техніки;

•  вимагають порівняно незначних часових затрат для використання і перевірки;

•  придатні для контролю високих рівнів навчальних досягнень, оскільки важливою є не тільки кінцева  відповідь, а й розвиток дії, що приводить до неї;

•  процес перевірки стає об'єктивним і мінімально залежить від особистої думки вчителя.

Остання з наведених вище переваг тестів над іншими засобами перевірки рівня навчальних досягнень є найбільш суттєвою, оскільки учні та їх батьки, керівники навчальних  закладів  на  перше  місце  серед  вимог  до  оцінювання  ставлять  його об'єктивність.

 

Особливості підготовки до ЗНО учителів та учнів

Роль учителя в підготовці учнів

•  Для  успішної  підготовки  учнів  до  зовнішнього  незалежного  оцінювання вчителю  рекомендується  підібрати  комплект  навчальних  засобів:  навчальні програми  з  предмета, «Інформаційні  матеріали», підготовлені  Українським центром оцінювання якості освіти, шкільні підручники, довідники, збірники тестових  завдань  та  інші  посібники.  Користуватись  варто  тільки  тими підручниками, посібниками та збірниками, що рекомендовані МОН України та УЦОЯО.

•  Готувати учнів до ЗНО рекомендуємо вчителю на різних етапах навчання:

- під час вивчення нового матеріалу;

- під  час  перевірки  знань(тестові  завдання  різної  форми  для  поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання);

- для закріплення нового матеріалу(індивідуальні й групові тестові вправи);

- як домашнє завдання(тестові завдання для самоконтролю).

•  Рекомендуємо  учням  виконувати  тестові  завдання  із  предметних  збірників

«Інформаційні  матеріали»  УЦОЯО,  які  навчають  працювати  динамічно, дотримуючись  визначених  часових  параметрів,  дають  можливість практикуватися на бланках відповідей.

Найскладнішим, як показав попередній досвід, є виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Щоб допомогти учням підготуватися до таких завдань, учителеві необхідно подати їм певні рекомендації(див. рекомендації для вчителів– предметників).

Контакт

Миколаївська область,

Очаківський район,

с. Солончаки

вул. Очаківська, 25

тел. 99-2-40

E-mail:solon4akisch@i.ua

Директор школи:

Сафронова Олена

Володимирівна

 

Корисні сайти:

Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти
Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти

Сайти вчителів:

ludmiladrozd.jimdo.com

kruk-irina.jimdo.com